W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) publikujemy poniżej wzory formularzy sprawozdań o stanie należności i zobowiązań jednostek z osobowością prawną.
Poniżej zamieszczamy do pobrania pliki, zawierające:

   W stosunku do wersji opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, udostępnione wzory formularzy zawierają udoskonalone mechanizmy weryfikacji danych oraz wzmocnione mechanizmy zabezpieczeń przed przypadkowym uszkodzeniem formuł wyliczających podsumowania.

Wzory formularzy NIE OBOWIĽZUJĽ dla sprawozdań kwartalnych poczšwszy od 1 kwartał 2014 r.

Powrót do poprzedniej strony.