Zaproszenie na szkolenie "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych". (280 KB)

Zaproszenie na szkolenie "Zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego". (280 KB)

Progrram szkolenia "Zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego". (280 KB)

Powrót