UWAGA!!

W dziale BeSTi@ znajduje się informacja dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie nowej funkcjonalności "Symulacje WPF".

W dziale Informacje znajduje się informacja dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie rocznego sprawozdania Rb-WSb za 2017 rok oraz ewentualnych korekt za lata ubiegłe.

W dziale Informacje znajduje się Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego w woj. warmińsko-mazurskim dotycząca badania nadzorczego uchwał i zarządzeń w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W dziale Informacje znajduje się poprawiony załącznik do wniosku o opinię o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, albo wykupu papierów wartościowych.

W dziale Informacje znajduje się wzór formularza sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r., o którym mowa w art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela.

W dziale Informacje znajduje się Informacja Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.10.2016 r. w sprawie trybu realizacji i finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
tel. (89) 523-27-14
fax (89) 527-08-86
adres poczty elektronicznej: olsztyn@rio.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2: /RIO_OLSZTYN/SkrytkaESP

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
tel. (89) 523-24-36
adres poczty elektronicznej: wias@olsztyn.rio.gov.pl

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
tel. (89) 535-03-75
fax. (89) 535-03-89
adres poczty elektronicznej: wkgf@olsztyn.rio.gov.pl

Zespół Zamiejscowy w Elblągu
ul. Czerwonego Krzyża 2
82-300 Elbląg
tel. (55) 235-44-48
fax. (55) 235-57-71
adres poczty elektronicznej: elblag@olsztyn.rio.gov.pl