UWAGA!!

W dziale Informacje znajduje się pismo do JST o podanie do 21.02.2018 r. informacji o zobowiązaniach podobnych do kredytu oraz zaciągniętych w parabankach według stanu na dzień 31.12.2017 r.

W dziale Szkolenia znajduje się zaproszenie na szkolenie: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego za 2017 rok".

W dziale Podatki znajduje się Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego o nowym sprawozdaniu podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości.

W dziale Informacje znajduje się Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego w woj. warmińsko-mazurskim dotycząca badania nadzorczego uchwał i zarządzeń w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W dziale Informacje znajduje się poprawiony załącznik do wniosku o opinię o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, albo wykupu papierów wartościowych.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32
10-578 Olsztyn
tel. (89) 526-69-05, (89) 526-69-06
adres poczty elektronicznej: olsztyn@rio.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2: /RIO_OLSZTYN/SkrytkaESP

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
tel. (89) 526-69-05, (89) 526-69-06
adres poczty elektronicznej: wias@olsztyn.rio.gov.pl

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
tel. (89) 535-03-88
fax. (89) 535-03-80
adres poczty elektronicznej: wkgf@olsztyn.rio.gov.pl

Zespół Zamiejscowy w Elblągu
ul. Czerwonego Krzyża 2
82-300 Elbląg
tel. (55) 235-44-48
fax. (55) 235-57-71
adres poczty elektronicznej: elblag@olsztyn.rio.gov.pl