UWAGA!!

W dziale Informacje znajduje się zaproszenie na konferencję "Problemy regulacji zamówień publicznych".

W dziale BeSTi@ znajduje się komunikat dotyczący przywrócenia wsparcia systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@.

W dziale Informacje znajduje się komunikat w sprawie ankiety Ministrestwa Finansów dotyczącej zmian przepisów o rachunkowości.

W dziale Szkolenia znajduje się Zaproszenie na szkolenie nt.:”Wybrane zagadnienia z orzecznictwa w sprawach podatków i opłat lokalnych„.

W dziale Podatki znajduje się Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego o nowym sprawozdaniu podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości.

W dziale Informacje znajduje się Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego w woj. warmińsko-mazurskim dotycząca badania nadzorczego uchwał i zarządzeń w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W dziale Informacje znajduje się poprawiony załącznik do wniosku o opinię o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, albo wykupu papierów wartościowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32
10-578 Olsztyn
tel. (89) 675-52-20
adres poczty elektronicznej: olsztyn@rio.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2: /RIO_OLSZTYN/SkrytkaESP

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
adres poczty elektronicznej: wias@olsztyn.rio.gov.pl

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
tel. (89) 535-03-88
fax. (89) 535-03-80
adres poczty elektronicznej: wkgf@olsztyn.rio.gov.pl

Zespół Zamiejscowy w Elblągu
ul. Czerwonego Krzyża 2
82-300 Elbląg
tel. (55) 235-44-48
fax. (55) 235-57-71
adres poczty elektronicznej: elblag@olsztyn.rio.gov.pl